ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രതിജ്ഞ

പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രതിജ്ഞ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-31: AEO RANNY

സ്കൂളുകളില്‍ ഹരിതനയം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍

സ്കൂളുകളില്‍ ഹരിതനയം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-31: AEO RANNY

പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങള്‍ കത്തിക്കുന്നതിനെതിരയുള്ള സര്‍കുലര്‍

പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങള്‍ കത്തിക്കുന്നതിനെതിനെതിരേയുള്ള സര്‍കുലര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-31: AEO RANNY

കുട്ടികള്‍ക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പായി സ്കൂളുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കും പുതിയതായി ചേരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കും ആധാര്‍ നമ്പര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരും ആധാര്‍ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തിച്ച് ആധാര്‍ നമ്പര്‍ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആധാര്‍ നമ്പര്‍ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-30: AEO RANNY

പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം

പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം കേള്‍ക്കുന്നതിനായി ......    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-29: AEO RANNY

പ്രവേശനോത്സവം 2017

2017-2018 വര്‍ഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവ ബാനര്‍ , സി ഡി മുതലായവ റാന്നി BRC യില്‍ നിന്നും ഇന്ന് തന്നെ കൈപറ്റുക . യൂണിഫോം ലിസ്റ്റ് അടിയന്തിരമായി AEO ആഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്    

News Posted on 2017-05-29: AEO RANNY

പാഠപുസ്തക വിതരണം 2017

പാഠപുസ്തക വിതരണം 2017 എല്ലാ സ്കൂളുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് (വളരെ അടിയന്തിരം)    

News Posted on 2017-05-27: AEO RANNY

യൂണിഫോം വിതരം സംബന്ധിച്ച്

Govt/Aided സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ്സ്‌ 1 മുതല്‍ 7 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് APL, BPL - Boy/Girl തിരിച്ച് ഓഫീസില്‍ 29/05/2017 മുന്‍പ് ഏല്‍പ്പിക്കണം - ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്    

News Posted on 2017-05-27: AEO RANNY

പ്രീ പ്രൈമറി വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

പ്രീ പ്രൈമറി വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. പ്രോഫോര്‍മ ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു . വിവരങ്ങള്‍ 2 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഈ ആഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.    download Proforma

News Posted on 2017-05-27: AEO RANNY

Very Urgent All Govt/Aided (LP,UP,HS)

Please submit list of APL/BPL students in connection with free uniform distribution for the year 2017-18    

News Posted on 2017-05-27: AEO RANNY

6TH WORKING DAY - - കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍

6TH WORKING DAY - - കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-26: AEO RANNY

SCHOOL GRANT DISTRIBUTION

എസ്‌.എസ്‌.എ-പത്തനംതിട്ട-2017-18 വര്‍ഷത്തെ SCHOOL GRANT DISTRIBUTION സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഓഫീസരുടെ ഉത്തരവ് എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-26: AEO RANNY

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612MALLIKA P S

Senior Superintendent

Mob : +91 9495765512P T MATHEW

HM Forum convener

Phone : +91 9446409329