ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 25/05/2017 (വ്യാഴം)

റാന്നി ഉപജില്ലയിലെ LP/UP, പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 25/05/2017 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണം. അജണ്ട: പ്രവേശനോത്സവം, 6th Working Day    

News Posted on 2017-05-22: AEO RANNY

അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു. ഉത്തരവ് കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-22: AEO RANNY

വിജ്ഞാനപ്രദമായ നാണയ പ്രദര്‍ശനം - അനുമതി സംബന്ധിച്ച്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ നാണയ പ്രദര്‍ശനം സ്കൂളുകളില്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച കത്ത് എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു. കത്തിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-22: AEO RANNY

സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - സൗജന്യമയി അരി നല്‍കുന്നത് നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്

വരള്‍ച്ചബാധിത മേഖലകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് 2 കിലോ അരി വീതം നല്‍കുന്നത് ഡി.പി.ഐ-യില്‍ നിന്നും പുതിയ ഉത്തരവ് കിട്ടിയതുനു ശേഷം മാത്രം തുടര്‍ന്നാല്‍ മതി എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    

News Posted on 2017-05-22: AEO RANNY

സ്കുള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സ്കുള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.സര്‍കുലറില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരും പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. സര്‍കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-19: AEO RANNY

2016 പ്രീ-മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച്

2016 പ്രീ-മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച കത്ത് എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു. അര്‍ഹരായ കുട്ടികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താവിന്‍റെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ ട്രൈബല്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് ഓഫീസര്‍ക്ക് നേരിട്ട് നല്‍കേണ്ടതാണ്.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-19: AEO RANNY

SCHOOL UNIFORM

സ്കുള്‍ യുണിഫോം സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.സര്‍കുലറില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. സര്‍കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-19: AEO RANNY

സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - സൗജന്യമയി അരി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

18/05/2017 മുതല്‍ 2 കി.ഗ്രാം അരി ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് വിതരണം നടത്തി അരിയുടെ അളവും കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും 22/05/2017 നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്. അരി സ്റ്റോക്ക്‌ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും ശൂന്യറിപ്പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-19: AEO RANNY

കേരള സംസ്ഥാന ബാലവകാശ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ബാലവകാശ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്മേലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 02 ദിവസത്തിനകം ടി ഓഫീസില്‍ നല്‍കണണമെന്ന് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-17: AEO RANNY

പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 18/05/2017 (വ്യാഴം)

റാന്നി ഉപജില്ലയിലെ LP/UP, പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 18/05/2017 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണം. അജണ്ട: പ്രവേശനോത്സവം    

News Posted on 2017-05-15: AEO RANNY

TEXT BOOK DISTRIBUTION 2017-18

2017-18 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ പാഠപുസ്തകം എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരും കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കത്തിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-05-12: AEO RANNY

TEXT BOOK DISTRIBUTION 2017-18

അവധി ദിവസങ്ങളായ 13/05/2017, 14/05/2017 നും K B P S സൊസൈറ്റികളില്‍ പാഠപുസ്തക വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ടി സൊസൈറ്റികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളില്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-05-12: AEO RANNY

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612MALLIKA P S

Senior Superintendent

Mob : +91 9495765512P T MATHEW

HM Forum convener

Phone : +91 9446409329