ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

SCHOOL UNIFORM

സ്കുള്‍ യുണിഫോം സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.സര്‍കുലറില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. സര്‍കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-19: AEO RANNY

സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - സൗജന്യമയി അരി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

18/05/2017 മുതല്‍ 2 കി.ഗ്രാം അരി ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് വിതരണം നടത്തി അരിയുടെ അളവും കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും 22/05/2017 നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്. അരി സ്റ്റോക്ക്‌ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും ശൂന്യറിപ്പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-19: AEO RANNY

കേരള സംസ്ഥാന ബാലവകാശ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ബാലവകാശ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്മേലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 02 ദിവസത്തിനകം ടി ഓഫീസില്‍ നല്‍കണണമെന്ന് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-05-17: AEO RANNY

പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 18/05/2017 (വ്യാഴം)

റാന്നി ഉപജില്ലയിലെ LP/UP, പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 18/05/2017 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണം. അജണ്ട: പ്രവേശനോത്സവം    

News Posted on 2017-05-15: AEO RANNY

TEXT BOOK DISTRIBUTION 2017-18

2017-18 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ പാഠപുസ്തകം എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരും കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കത്തിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-05-12: AEO RANNY

TEXT BOOK DISTRIBUTION 2017-18

അവധി ദിവസങ്ങളായ 13/05/2017, 14/05/2017 നും K B P S സൊസൈറ്റികളില്‍ പാഠപുസ്തക വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ടി സൊസൈറ്റികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളില്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-05-12: AEO RANNY

സ്കുള്‍ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സ്കുള്‍ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സര്‍കുലര്‍ സര്‍കുലര്‍ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു. സര്‍കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-05-08: AEO RANNY

2016-17 ന്യൂനപക്ഷ-പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ പുതുക്കല്‍ അപേക്ഷകളുടെ സൂഷ്മ പരിശോധന തീയതി ദീര്ഘിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സംബന്ധിച്ച്

2016-17 ന്യൂനപക്ഷ-പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ പുതുക്കല്‍ അപേക്ഷകളുടെ സൂഷ്മ പരിശോധന തീയതി ദീര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു. സര്‍കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-05-08: AEO RANNY

SCHOOL FITNESS CERTIFICATE

1) 2017 May 15 നു മുമ്പ് SCHOOL FITNESS CERTIFICATE റാന്നി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണം. 2) സ്കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിനു ഭീഷണിയായി നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങള്‍മൂലം കെട്ടിടത്തിനു നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പായി എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എ.ഇ.ഒ    

News Posted on 2017-05-06: AEO RANNY

VERY URGENT - COOK DETAILS

ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി -പാചകതൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ നാളെ 2 മണിക്കു മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് പ്രോഫോര്‍മ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-05-05: AEO RANNY

GREEN PROTOCOL

ഹരിത നിയമാവലി സംബന്ധിച്ചുള്ള സര്‍കുലര്‍ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു. മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണം സ്കൂളുകളില്‍ നടത്തിയതിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് 26/05/2017 നു മുമ്പായി റാന്നി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണം കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-05-05: AEO RANNY

സ്കൂളുകളില്‍ മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത് ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തുന്നത് നിരോധിച്ചത് സംബന്ധമായ സര്‍കുലര്‍

സ്കൂളുകളില്‍ മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത് ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തുന്നത് നിരോധിച്ചത് സംബന്ധമായ സര്‍കുലര്‍ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-05-03: AEO RANNY

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612MALLIKA P S

Senior Superintendent

Mob : +91 9495765512P T MATHEW

HM Forum convener

Phone : +91 9446409329