ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

ഡി ആര്‍.ജി പരിശീലന ശില്‍പ്പശാല

ഡി ആര്‍.ജി പരിശീലന ശില്‍പ്പശാല ഡി ആര്‍ ജി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിന്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-04-03: AEO RANNY

ANNUAL EXAMINATION 2017

സര്‍കുലര്‍ന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു. കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി സീകരിക്കേണ്ടതാണ്.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-29: AEO RANNY

ANNUAL EXAMINATION 2017

സര്‍കുലര്‍ന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു. കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി സീകരിക്കേണ്ടതാണ്.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-29: AEO RANNY

ANNUAL EXAMINATION 2017

എല്‍.പി, യു.പി, എല്‍.പി, യു.പി ATTACHED ഹൈസ്കൂള്‍ (പഥമാധ്യാപകരുടെ അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടരുടെ സര്‍കുലര്‍ നല്‍കുന്നു. കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി സീകരിക്കേണ്ടതാണ്.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-29: AEO RANNY

ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്നത് - സര്‍കുലര്‍

ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു. കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി സീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നൂണ്‍ മീല്‍ ഓഫീസര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-25: AEO RANNY

NMP - CONTINGENT CHARGE WITHDRAWAL CIRCULAR

കത്തിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു. കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി സീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നൂണ്‍ മീല്‍ ഓഫീസര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-24: AEO RANNY

HEADMASTERS CONFERENCE ON 25-03-2017

HEADMASTERS CONFERENCE ON 25-03-2017 SATURDAY AT CMS LPS, RANNY 11 AM    

News Posted on 2017-03-21:

Cluster training - 24.03.2017

Venue and to be Participated :(1)GUPS R-VAIKOM - All Schools in Ranni Panchayath**** (2)PCHS Pulloopuram - All Schools in Angadi Panchyath **** (3)BRC Ranni - All Schools in Pazhavangadi Panchyath ****(4) GLPS R- Perunad - All schools in Naranammoozhy Panchayath and All Schools in Perunad Panchayath except GHSS Kissimum ,St.George LPS Thulappally ,GLPS Arayanjilimon ****(5) GLPS Kunnam - All Schools in Vechoochira panchyath and GHSS Kissimum ,St.George LPS Thulappally ,GLPS Arayanjilimon **** All Teachers must Participate    

News Posted on 2017-03-21:

MDM - DATA COLLECTION (URGENT)

LP-UP-HS (പഥമാധ്യാപകര്‍ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫോര്‍മ പൂരിപ്പിച്ച്‌ 25-03-2017 നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-20:

മികവുത്സവം 2017 മാര്‍ച്ച്‌ 18, 19 തീയതികളില്‍ റാന്നി ബി.ആര്‍.സി. യില്‍ വെച്ച്

റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 12 പഞ്ചായത്തുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് 2017 മാര്‍ച്ച്‌ 18, 19 തീയതികളില്‍ റാന്നി ബി.ആര്‍.സി. യില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന മികവുത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും 18 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഉത്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലും ഈ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരും (എല്‍.പി-യു.പി) പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.    

News Posted on 2017-03-15:

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - Contingent Charge വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത്‌ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സര്‍ക്കുലറിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-13:

സംസ്കൃത ശാക്തീകരണ പരിശീലനം - 10-03-2017

പത്തനംതിട്ട, തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സംസ്കൃത അധ്യാപകര്‍ക്കും - സംസ്കൃത ശാക്തീകരണ പരിശീലനം - 10-03-2017 നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ അടൂര്‍, ബി.ആര്‍.സി ഹാളില്‍വെച്ച് നടത്തുന്നതാണന്നു പത്തനംതിട്ട ഡി.ഇ.ഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-09:

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612MALLIKA P S

Senior Superintendent

Mob : +91 9495765512P T MATHEW

HM Forum convener

Phone : +91 9446409329