ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

U Pവിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുകേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ്/പങ്കെടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ

2017 അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ UP വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുകേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് /പങ്കെടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ    CLICK HERE

News Posted on 2017-04-13: BPO RANNY

എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുകേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ്

2017 അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുകേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് CLASS WISE    CLICK HERE

News Posted on 2017-04-13: BPO RANNY

Training Venue changed

ട്രെയിനിംഗ് നടക്കുന്ന Venue മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് . പുതുക്കിയ Venue നായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-04-12: AEO RANNY

സ്കൂളുകളില്‍ ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ നടപ്പിലാക്കല്‍

സര്‍കുലര്‍ന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു. ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ ഓഫീസര്‍ ആയി നിയമിക്കുന്ന അധ്യാപകന്‍റെ പേരുവിവരം ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷനു നല്‍കേണ്ടതും വിവരം ഈ കാര്യാലയത്തില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-04-07: AEO RANNY

URGENT - NOON MEAL PROGRAMME - ANNUAL AUDIT

2016-17 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബെന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ഷിക പരിശോധന ഈ ഓഫീസില്‍വെച്ച് 2017 മേയ് 9, 10, 11, 12 തീയതികളില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. എല്ലാ എല്‍.പി, യു.പി, ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകരും നൂണ്‍മീല്‍ സംബന്ധമായ എല്ലാ രേഖകളും മേയ് 5 നകം ഈ ഓഫീസില്‍ പരിശോധനക്കായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോര്‍മയും (2 കോപ്പി) പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കേണ്ടതാണ്. പ്രൊഫോര്‍മയ്ക്കു വേണ്ടി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-04-07: AEO RANNY

പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

റാന്നി ഉപജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ യോഗത്തില്‍ എത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ SRG കൂടി തീരുമാനിച്ച് ഇതോടൊപ്പമുള്ള Proforma പൂരിപ്പിച്ച് (07-04-2017 ലെ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പ്രോഫോര്‍മയ്ക്കു വേണ്ടി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ.ഇ.ഒ

News Posted on 2017-04-04: AEO RANNY

ഡി ആര്‍.ജി ലിസ്റ്റ്

ഡി ആര്‍.ജി ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-04-03: AEO RANNY

ഡി ആര്‍.ജി പരിശീലന ശില്‍പ്പശാല

ഡി ആര്‍.ജി പരിശീലന ശില്‍പ്പശാല ഡി ആര്‍ ജി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിന്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-04-03: AEO RANNY

ANNUAL EXAMINATION 2017

സര്‍കുലര്‍ന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു. കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി സീകരിക്കേണ്ടതാണ്.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-29: AEO RANNY

ANNUAL EXAMINATION 2017

സര്‍കുലര്‍ന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു. കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി സീകരിക്കേണ്ടതാണ്.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-29: AEO RANNY

ANNUAL EXAMINATION 2017

എല്‍.പി, യു.പി, എല്‍.പി, യു.പി ATTACHED ഹൈസ്കൂള്‍ (പഥമാധ്യാപകരുടെ അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടരുടെ സര്‍കുലര്‍ നല്‍കുന്നു. കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി സീകരിക്കേണ്ടതാണ്.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-29: AEO RANNY

ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്നത് - സര്‍കുലര്‍

ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും നടപടിക്കുമായി നല്‍കുന്നു. കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി സീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നൂണ്‍ മീല്‍ ഓഫീസര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-03-25: AEO RANNY

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612SAJEEV B

Senior Superintendent

Mob : +91K V SAJIMON

HM Forum convener

Phone : +9