ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

Sub Dist level Sports

Sub Dist level Sports Online entry extended up to 22/10/2016. All LP, UP, HS & HSS entries must done on or before 22/10/2016. Sub Junior, Junior & Senior events will conduct from 2/11/2016 to 4/11/2016 at Pathanamthitta Dist Stadium. www.schoolsports.in, Username & Password School code    

News Posted on 2016-10-18:

NIL participation of his chair in conference and meeting HSS

We are the same machinery of education. Distribution of text book and rice, salary, are via AEO. The whole hearted participation by you or substitute is welcomed. lets us hand together to complete all our programs. Your chair gives us valuable solutions in all activities this year.    

News Posted on 2016-10-16:

RAJU ABRAHAM-- M.L..A -- MAN OF LETTERS

news-15/10 from attathodu THE MAN OF LETTERS RAJU ABRAHAM Inaugurated the special package to.GTLPS. RESPECTED PERSONALITIES DELIVER SPEECH ON THE OCCATION -    

News Posted on 2016-10-16:

I WANT MORE ACCURACY THAN SPEED- FILE 3

Office matters only through AEO. We will strictly monitor files. we also friendly to public. My officials look after every concern immediately, officer appreciating Them, there work are very good. They are friendly serving our visitors. we always feel that a life is inside the file. there fore we work together, to give you early solution in Office matters    

News Posted on 2016-10-16:

We want to work together to make distribution success

This office monitoring text book distribution until otherwise stated the cluster president inform at 11.am the status report every day. Please email the name and schools , and mobile under your cluster immediately to my personal email 1011100101saleem@gmail.com treat urgent Our office prepares all papers for the noon meal program in time. Therefore, at any cost there will no shortage of rice.    

News Posted on 2016-10-16:

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612MALLIKA P S

Senior Superintendent

Mob : +91 9495765512P T MATHEW

HM Forum convener

Phone : +91 9446409329