ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

HS വിഭാഗം സയന്‍സ് സെമിനാര്‍

08-08-2017 നു രവിലെ 10 മണിക്ക് ബി.ആര്‍.സി റാന്നിയില്‍ വെച്ച് HS വിഭാഗം സയന്‍സ് സെമിനാര്‍ നടത്തുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സയന്‍സ് കണ്‍വീനര്‍ - സുനില്‍, എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് - 9447440082 Sub: ROLE OF SCIENCE TECHNOLOGY - PROSPECTS AND CHALLENGES    

News Posted on 2017-08-04: AEO RANNY

അധ്യാപക പരിശീലനം

അധ്യപാക പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട എല്ലാ അധ്യാപകരെയും, റിലീവ് ചെയ്യേണ്ടതും , പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തെണ്ടാതുമാണ് . Hand Book , Text Book teachers കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് . PSC പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സെന്‍റെര്‍കളിലെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള അധ്യാപകര്‍ /പരീക്ഷ എഴുതുന്നവര്‍ എന്നിവരുടെ വിവരം AEOയിലും BRC യിലും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്    

News Posted on 2017-08-03: AEO RANNY   

News Posted on 2017-07-21:

സംസ്ഥാനബാലവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ്-2

സംസ്ഥാനബാലവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ്-2    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

സംസ്ഥാനബാലവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ്

സംസ്ഥാനബാലവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ് - സര്‍കുലര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

Inspire Award Scheme 2017

Inspire Award Scheme 2017 - Inspire -MANAK SCHEME- Nomination സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

മലയാളത്തിനു പകരം അഡീഷണല്‍ ഇംഗ്ലീഷ്

മലയാളത്തിനു പകരം അഡീഷണല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് സംബന്ധിച്ച്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്

പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് - സര്‍കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

VERY URGENT - ARIYIPPU

എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-15: AEO RANNY

6TH WORKING DAY - അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

6TH WORKING DAY - അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-07: AEO RANNY

ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ - ലാംഗ്വേജ് INDENT ചെയ്യുവാന്‍ വിട്ടുപോയ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവസരം

ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ - ലാംഗ്വേജ് INDENT ചെയ്യുവാന്‍ വിട്ടുപോയ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കത്ത്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-07: AEO RANNY

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612MALLIKA P S

Senior Superintendent

Mob : +91 9495765512P T MATHEW

HM Forum convener

Phone : +91 9446409329