ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

സംസ്ഥാനബാലവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ്-2

സംസ്ഥാനബാലവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ്-2    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

സംസ്ഥാനബാലവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ്

സംസ്ഥാനബാലവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ് - സര്‍കുലര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

Inspire Award Scheme 2017

Inspire Award Scheme 2017 - Inspire -MANAK SCHEME- Nomination സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

മലയാളത്തിനു പകരം അഡീഷണല്‍ ഇംഗ്ലീഷ്

മലയാളത്തിനു പകരം അഡീഷണല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് സംബന്ധിച്ച്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്

പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് - സര്‍കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-18: AEO RANNY

VERY URGENT - ARIYIPPU

എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-15: AEO RANNY

6TH WORKING DAY - അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

6TH WORKING DAY - അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-07: AEO RANNY

ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ - ലാംഗ്വേജ് INDENT ചെയ്യുവാന്‍ വിട്ടുപോയ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവസരം

ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ - ലാംഗ്വേജ് INDENT ചെയ്യുവാന്‍ വിട്ടുപോയ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കത്ത്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-07: AEO RANNY

പ്രൊഫിഷണല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്ക്‌ ദേശീയ സ്കോളര്‍ഷിപ് - സര്‍കുലര്‍

പ്രൊഫിഷണല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്ക്‌ ദേശീയ സ്കോളര്‍ഷിപ് - സര്‍കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-07: AEO RANNY

എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ മാനേജരുടെയും (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി - ഗവ. ഓര്‍ഡര്‍

എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെയുംഇതര ജീവനക്കാരുടെയും സര്‍വ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷനായി സര്‍വ്വീസ് പുസ്തകം മാനേജരുടെ ഓഫീസിലും വീട്ടിലും എത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവ. ഓര്‍ഡര്‍ മാനേജരുടെയും (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു. ഗവ. ഓര്‍ഡര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-06: AEO RANNY

ബാലവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ സര്‍കുലര്‍

ബാലവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ സര്‍കുലര്‍ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-05: AEO RANNY

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857



SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612



MALLIKA P S

Senior Superintendent

Mob : +91 9495765512



P T MATHEW

HM Forum convener

Phone : +91 9446409329