ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

പ്രൊഫിഷണല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്ക്‌ ദേശീയ സ്കോളര്‍ഷിപ് - സര്‍കുലര്‍

പ്രൊഫിഷണല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്ക്‌ ദേശീയ സ്കോളര്‍ഷിപ് - സര്‍കുലര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-07: AEO RANNY

എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ മാനേജരുടെയും (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി - ഗവ. ഓര്‍ഡര്‍

എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെയുംഇതര ജീവനക്കാരുടെയും സര്‍വ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷനായി സര്‍വ്വീസ് പുസ്തകം മാനേജരുടെ ഓഫീസിലും വീട്ടിലും എത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവ. ഓര്‍ഡര്‍ മാനേജരുടെയും (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു. ഗവ. ഓര്‍ഡര്‍ കാണുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-06: AEO RANNY

ബാലവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ സര്‍കുലര്‍

ബാലവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ സര്‍കുലര്‍ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-05: AEO RANNY

2017- 18 വര്‍ഷത്തെ ഉപജില്ലാ ക്ലബ്‌ ഭാരവാഹികള്‍

2017- 18 വര്‍ഷത്തെ റാന്നി ഉപജില്ലാ ക്ലബ്‌ ഭാരവാഹികളുടെ പേരും ഫോണ്‍നമ്പരും    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-07-05: AEO RANNY

അറിയിപ്പ് - ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കും

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നേരിടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. ടി വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ഉചിതമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് റാന്നി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ കാലതാമസം കൂടാതെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.    

News Posted on 2017-07-03: AEO RANNY

HEADMASTERS CONFERENCE ON 24-06-2017 SATURDAY AT BRC RANNY 10.30 AM

റാന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ LP/UP പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 24/06/2017 ശനീയാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്. 2017-18 ലെ STAFF FIXATION നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്തവര്‍ FITNESS CERTIFICATE സഹിതം അന്നേദിവസം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. IED കുട്ടികളുടെ RENEWAL ലിസ്റ്റും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.    

News Posted on 2017-06-22: AEO RANNY

SANSKRIT COUNCIL 28/06/2017

SANSKRIT COUNCIL രൂപീകരണവും ഏകദിന ശില്പശാലയും 28/06/2017 ബുധന്‍ രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ തിരുവല്ല ഡയറ്റ് ഹാളില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-20: AEO RANNY

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നേരിടാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നേരിടാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള കത്ത് എല്ലാ (പഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-20: AEO RANNY

അറിയിപ്പ് - ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കും

2017-18 ലെ സ്റ്റാഫ്‌ ഫിക്സേഷന്‍ (തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം) നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ആവശ്യമായ മുഴുവന്‍ രേഖകളും 30/06/2017 നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1) SCHOOL FITNESS CERTIFICATE (ORIGINAL) 2) SCHOOL BUILDING SKETCH PLAN 3) 6TH WORKING DAY STRENGTH (UID LIST) 4) STAFF FIXATION ORDER 2015-16 (COPY) 5) STAFF STATEMENT AS ON 31/03/2017 AND 01/06/2017 6) LIST OF RE-ADMITTED PUPILS 7) LIST OF LATE ADMITTED PUPILS 8) LIST OF STUDYING PUPILS IN ARABIC/SANSKRIT/URUDU 9) DETAILS OF PROTECTED TEACHERS.    

News Posted on 2017-06-20: AEO RANNY

VAYANADINAM - PLEDGE

വയനാദിനം = പ്രതിജ്ഞ - ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-17: AEO RANNY

NOON MEAL PROGRAMME - DAILY DATA UPLOAD ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

NOON MEAL PROGRAMME - DAILY DATA എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11.30 നു മുമ്പായി UPLOAD ചെയ്യേണ്ടതാണന്നുള്ള പൊതുവിദ്യഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരേയും ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.    

News Posted on 2017-06-16: AEO RANNY

SCHOOL GRANT-MAINTENANCE GRANT - സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

SCHOOL GRANT-MAINTENANCE GRANT 2017 - സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-16: AEO RANNY

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612MALLIKA P S

Senior Superintendent

Mob : +91 9495765512P T MATHEW

HM Forum convener

Phone : +91 9446409329