ഏവർക്കും വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അംബേദ്കർ ദിന ആശംസകൾ.....

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ LP, UP, HS (LP,UP attached) പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച് കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 07/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ വെച്ച്കൂടുന്നതാണ്.

റാന്നി ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 5/04/2017 ന് രാവിലെ 10.30 നു റാന്നി BRC യില്‍ കൂടുന്നു ..

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

LSS/USS 2017 പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകാർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം 2017 ഫെബ്രു 25 ശനി രാവിലെ 10.30 ന് റാന്നി BRC യിൽ

HEADMASTERS CONFERENCE on 23/02/2017,THURSDAY,10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,THURSDAY 10.30am at BRC Ranny.

HEADMASTERS CONFERENCE ON 23/02/2017,TUESDAY 10.30am at BRC Ranny.

***HAPPY NEW YEAR ***

WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS......

DISTRICT KALOTSAVAM 2016 TIME TABLE

Academic Council Meeting 29/11/2016 3 pm ന് കൂടുന്നു. സ്ഥലം: Ranny MS Higher Secondary School. എല്ലാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കുക..... Convenor

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേള റിസള്‍ട്ട്‌ 2016

റാന്നി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര മേള നവംബര്‍ 08 MS HSS Ranny

Expenditure Statement എത്രയും വേഗം എല്ലാ സ്കൂള്‍കളും ഓണ്‍ ലൈനില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

TEST

Desabhimani,malayalamanorama mathrubhoomi exchange news for conference.way 2 sms may also serve news.

     

 

 

അറിയിപ്പ് - ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കും

2017-18 ലെ സ്റ്റാഫ്‌ ഫിക്സേഷന്‍ (തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം) നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ആവശ്യമായ മുഴുവന്‍ രേഖകളും 30/06/2017 നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1) SCHOOL FITNESS CERTIFICATE (ORIGINAL) 2) SCHOOL BUILDING SKETCH PLAN 3) 6TH WORKING DAY STRENGTH (UID LIST) 4) STAFF FIXATION ORDER 2015-16 (COPY) 5) STAFF STATEMENT AS ON 31/03/2017 AND 01/06/2017 6) LIST OF RE-ADMITTED PUPILS 7) LIST OF LATE ADMITTED PUPILS 8) LIST OF STUDYING PUPILS IN ARABIC/SANSKRIT/URUDU 9) DETAILS OF PROTECTED TEACHERS.    

News Posted on 2017-06-20: AEO RANNY

VAYANADINAM - PLEDGE

വയനാദിനം = പ്രതിജ്ഞ - ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-17: AEO RANNY

NOON MEAL PROGRAMME - DAILY DATA UPLOAD ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

NOON MEAL PROGRAMME - DAILY DATA എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11.30 നു മുമ്പായി UPLOAD ചെയ്യേണ്ടതാണന്നുള്ള പൊതുവിദ്യഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരേയും ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.    

News Posted on 2017-06-16: AEO RANNY

SCHOOL GRANT-MAINTENANCE GRANT - സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

SCHOOL GRANT-MAINTENANCE GRANT 2017 - സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-16: AEO RANNY

വായനാദിന-വാരാചരണം 2017 - ജില്ലയിലെ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടി സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

വായനാദിന-വാരാചരണം 2017 - ജില്ലയിലെ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടി സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-16: AEO RANNY

വായനാദിനവും-വായനാവാരവും സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

വായനാദിനവും-വായനാവാരവും സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് റാന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-16: AEO RANNY

സ്കൂളുകളില്‍ സ്റ്റാമ്പ്‌ വില്പന നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍

സ്കൂളുകളില്‍ സ്റ്റാമ്പ്‌ വില്പന നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍കുലര്‍ റാന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-16: AEO RANNY

NOON MEAL PROGRAMME - പത്തിന മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ - സര്‍കുലര്‍

NOON MEAL PROGRAMME - പത്തിന മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ - സര്‍കുലര്‍ റാന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ LP/UP/HS പ്രഥമാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി നല്‍കുന്നു.    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-16: AEO RANNY

CWSN DATA - ONLINE MODULE

PLEASE INSTRUCT THE REMAINING SCHOOL HMS TO COMPLETE THE DATA ENTRY FOR CWSN STUDENTS STRENGTH IN THE ONLINE MODULE ON OR BEFORE 17/06/2017(SATURDAY). FOR STATE PROJECT DIRECTOR, RMSA STATE OFFICE, VAZHUTHACAUD,TRIVANDRUM, KERALA    

News Posted on 2017-06-16: AEO RANNY

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള സര്‍കുലര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-15: AEO RANNY

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള സര്‍കുലര്‍    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2017-06-15: AEO RANNY

കൈത്തറി യുണിഫോം

എല്ലാ ഗവ. എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകരും എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും കൈത്തറി യുണിഫോം മുറിച്ചുകൊടുത്തത്തിനുശേഷം പൂര്‍ണ്ണമായും ലഭിച്ചു എന്നുള്ള Declaration നാളെ (16/06/2017) ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.    

News Posted on 2017-06-15: AEO RANNY

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857SUDHAMONEY K G

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9446365612SAJEEV B

Senior Superintendent

Mob : +91K V SAJIMON

HM Forum convener

Phone : +9